top of page

"Ceci n'est pas… un sant Ambros",

 exposition collective dont la proposition de départ est un objet  ancien tiré des collections  du musée de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelone)

Valle Aguilar 

Daniel Aixelà 

Rosa Atzur 

Aušra Barzdukaitė- Vaitkūnienė 

Xaro Castillo 

Lupe Fuster 

Agustin Fructuoso 

Brigitte Horion 

Marie-Françoise Prost-Manillier 

Jose M. Talavera 

Arthur Yang 

 

 4 BARBIER DE NÎMES présente

Brigitte HORION et Arthur YANG

14 décembre 2023>>>>25 Février 2024

PHOTOS Nicole TIramani et …

CECI N'EST PAS UN SANT AMBRÒS

 

Presentació de projectes dins del cicle CECI N'EST PAS, on fent una referència irónica del quadre de René Magritte es convida a artistes internacionals a fer una re-interpretació d'una de les peces o objectes en poder de la col·lecció del Museu de L'Hospitalet.

El projecte Ceci n’est pas es desenvolupa des de l'any 2014 a partir de la complicitat del Museu de L’Hospitalet amb una proposta presentada pel Col·lectiu TPK. 

La idea és convidar un grup d'artistes contemporanis internacionals a fer un treball sobre una de les peces, artístiques o no, que obren en poder del museu. El cicle té per genèric el títol Ceci n’est pas com una referència irònica a l'emblemàtic quadre Ceci n’est pas une pipe de René Magritte. La ironia del títol permet als artistes treballar amb total llibertat a partir de l'objecte proposat, des de la representació fins a propostes sobre la seva simbologia o significats amb l'objectiu de crear una metàfora comprensible per la societat contemporània. 

Aquesta vegada es tracta de reinterpretar la taula de Jaume Huguet II dedicada a Sant Ambròs provinent de l'església de Santa Eulàlia de Provençana. La riquesa de la iconografia cristiana permet revisionar-la des dels diferents punts de vista, objectiu del cicle Ceci n’est pas, aprofundint en el seu significat inicial i o suggerint nous significats més visibles en la nostra contemporaneïtat. 

 

En aquesta exposició es presenten treballs d'artistes que provenen de Nîmes, Lió, Kaunas i Catalunya i aquest és un altre dels objectius del cicle, reivindicar la cultura com una autopista de comunicació entre diferents països, persones i cultures.

 

Col·lectiu TPK 

Xaro Castillo-Agustín Fructuoso

Inauguració:

14 de desembre a les 19h

L'exposició tindrà lloc a l'espai L'HARMONIA del Museu de L'Hospitalet.

Plaça Josep Bordonau i Balaguer, 6, 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Artistes:

Valle Aguilar 

Daniel Aixelà 

Rosa Atzur 

Aušra Barzdukaitė- Vaitkūnienė 

Xaro Castillo 

Lupe Fuster 

Agustin Fructuoso 

Brigitte Horion 

Marie-Françoise Prost-Manillier 

Jose M. Talavera 

Arthur Yang 

 

Projecte comissariat pel col·lectiu TPK - Xaro Castillo, Agustín Fructuoso-

CECI N'EST PAS… UN SANT AMBROS

 

Présentation de projets au sein du cycle CECI N'EST PAS, où, faisant une référence ironique à la peinture de René Magritte, des artistes internationaux sont invités à réinterpréter une des pièces ou objets de la collection du Musée de L'Hospitalet.

 

Le projet Ceci n’est pas est développé depuis 2014 avec la collaboration du Musée de L’Hospitalet avec une proposition présentée par le Collectif TPK.

 

L'idée est d'inviter un groupe d'artistes contemporains internationaux à réaliser un travail sur l'une des pièces, artistiques ou non, que possède le musée. Le cycle porte le titre générique Ceci n’est pas comme une référence ironique au tableau emblématique Ceci n’est pas une pipe de René Magritte. L'ironie du titre permet aux artistes de travailler en toute liberté à partir de l'objet proposé, de la représentation aux propositions sur sa symbologie ou ses significations dans le but de créer une métaphore compréhensible pour la société contemporaine.

Il s'agit cette fois de réinterpréter le tableau de Jaume Huguet II dédiée à Sant Ambròs de l'église de Santa Eulàlia de Provençana. La richesse de l’iconographie chrétienne permet de la revoir sous différents points de vue, objectif du cycle Ceci n’est pas, en approfondissant son sens initial et/ou en suggérant de nouveaux sens plus visibles dans notre contemporanéité.

 

Cette exposition présente des œuvres d'artistes venus de Nîmes, Lyon, Kaunas et Catalogne et c'est un autre des objectifs du cycle, revendiquer la culture comme autoroute de communication entre différents pays, peuples et cultures.

bottom of page